Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.

İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan Ottoman Boya Apre & Baskı;

  • Şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
  • Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,
  • Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,
  • İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak.
  • Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
  • Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, esaslarını savunmaktadır.

İnsan Kaynakları

Cv